Підприємство, як суб’єкт видавничої діяльності, внесено до Державного реєстру виробників та розповсюджувачів видавничої продукції. За час існування Бланк-Прес підготовлено та надруковано велику кількість видань різноманітного спрямування, від ілюстрованих художніх та дитячих творів до ґрунтовних наукових робіт.